Archive for Marzec, 2013

Zawód agenta nieruchomości

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest zawodem, do którego wykonywania potrzebne jest wyrobienie odpowiedniej licencji państwowej. Obecnie w naszym kraju działa kilka tysięcy agentów pośredniczących w transakcjach kupna, sprzedaży, wynajmu, zamiany lokali mieszkalnych. Najczęściej agenci pracują w większych agencjach nieruchomości, gdyż praca w tym zawodzie w pojedynkę jest niezwykle trudna. By zostać agentem pośredniczącym w transakcjach, których przedmiotem są nieruchomości mieszkalne i niemieszkalne trzeba przede wszystkim ukończyć studia na właściwym kierunku, a później ukończyć studia podyplomowe na kierunku związanym z obrotem nieruchomościami. Po ukończeniu studiów podyplomowych każdy absolwent musi przystąpić do egzaminu przed państwową komisją. Po pozytywnym zdaniu egzaminu taki podmiot otrzymuje licencję na wykonywanie transakcji związanych ze sprzedażą, kupnem i wszystkimi innymi transakcjami związanymi z obrotem nieruchomościami. Ostatnio na rynku nieruchomości pojawił się zawód, którego właściwości i zakres zadań jest zbliżony do tych, jakie wykonuje agent pośredniczący w obrocie nieruchomościami. Nowy zawód nazywamy stylistą nieruchomościami. By wykonywać ten zawód wystarczy zainwestować mniej więcej pięć tysięcy złotych w wyrobienie uprawnień do jego wykonywania.

Korzyści zakupu mieszkania od firm deweloperskich

Przy zakupie mieszkania od dewelopera zawsze podejmujemy pewne ryzyko. Bardzo często inwestycje nie są ukończone na czas, zgodnie z umową. Wszystkie tego rodzaju komplikacje związane z budową mieszkań przez firmy deweloperskie trzeba brać pod uwagę. Nie zawsze mamy jasną wizję tego, jak mieszkanie będzie wyglądało po ukończeniu jego budowy. Bardzo często nasze wyobrażenia mijają się z rzeczywistością, rzadko in plus. Podpisując umowę z deweloperem warto dokładanie dopytać się, w jakim stanie mieszkanie zostanie nam oddane w posiadanie. Z zakupem mieszkania na rynku pierwotnym zawsze wiąże się życie w przyjemnych warunkach, najnowsze osiedla stawiane są w zgodzie ze wszystkimi ekologicznymi i energooszczędnymi standardami. Takie energooszczędne domy bardzo szybko będą generowały oszczędności w naszym domowym budżecie. Do mieszkań z rynku pierwotnego przyciąga również niższa cena niż w przypadku mieszkań z rynku wtórnego. Przede wszystkim na rynku pierwotnym nie obowiązuje podatek od czynności cywilno-prawnych w wysokości dwóch procent od całej wartości inwestycji. Poza tym mieszkania od deweloperów są tańsze, gdyż położone są na peryferiach miasta. Minusem zakupu mieszkania od dewelopera jest z pewnością długi czas oczekiwania na gotową nieruchomość, którą później trzeba jeszcze odpowiednio wyposażyć.

Zalety kupna domu na rynku wtórnym

Zarówno kupna mieszkania na rynku pierwotnym, jak i wtórnym ma swoje zalety i niedogodności. Z pewnością przy zakupie z tak zwanej drugiej ręki mamy wyjaśnioną i klarowną sytuację prawną. To na sprzedającym ciąży obowiązek wykazania się wszystkimi potrzebnymi dokumentami. Dokumenty muszą stwierdzać, że dana osoba, która podaje się za właściciela faktycznie posiada dla takiej nieruchomości wszystkie niezbędne dokumenty. Kupno mieszkania na rynku wtórnym ma tę przywarę, że kupujący musi zapłacić dwuprocentowy podatek od tak zwanych czynności cywilnoprawny. Dwa procent podatku jest obliczane od całej sumy za mieszkanie. Ten koszt, który przy sumie kilkuset tysięcy złotych stanowić może kilka tysięcy złotych jest może być dużym problemem i spowodować, że kupujący zdecyduje się poszukać mieszkania na rynku pierwotnym od dewelopera albo od spółdzielni mieszkaniowych. Kosztu zakupu mieszkania na rynku wtórnym nie można sfinansować kredytem hipotecznym. Przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym zawsze widzimy, co kupujemy, w przypadku mieszkań na rynku pierwotnym nie zawsze możemy na to liczyć, gdyż takie mieszkania są często dopiero w fazie budowy. Mieszkania na rynku wtórnym są bardzo często zbudowane według technik budowlanych sprzed kilkudziesięciu lat, co może okazać się, dla niektórych osób minusem takiej transakcji.

Wtórny rynek nieruchomości

Na rynku nieruchomości mieszkalnych możemy zasadniczo wymienić dwie grupy podmiotów działających na nim. Pierwszą z nich jest rynek pierwotny skupiający w sobie firmy deweloperskie i spółdzielnie mieszkaniowe, natomiast drugim jest rynek wtórny. Taki rynek rzecz jasna ma swoje wady i zalety płynące z zakupu takiej nieruchomości mieszkalnej. W przypadku zakupu mieszkania na rynku wtórnym, z tak zwanej drugiej ręki kupujący podmiot ma uregulowaną sytuację prawną. Podmiot sprzedający takie mieszkanie z rynku wtórnego jest zobligowany do zaprezentowania wszystkich dokumentów potwierdzających posiadanie własnościowego prawa do mieszkania. Mieszkania na rynku wtórnym są zdecydowanie droższe od tych z rynku pierwotnego. Na tak wysoką cenę mieszkań z tego rynku wpływa w dużej mierze ich lokalizacja, najczęściej w samym sercu dużych aglomeracji miejskich. Kupno mieszkania na rynku wtórnym pociąga również za sobą konieczność zapłacenia podatku od czynności cywilno-prawnych, który wynosi dwa procent od całości sumy. W tej kwestii mieszkania z rynku pierwotnego mają wyraźną przewagę, gdyż tam taki koszt dodatkowy nie występuje. Na mieszkanie z rynku wtórnego nie można również zaciągnąć kredytu hipotecznego. Mieszkanie na rynku wtórnym kupujący może należycie ocenić, widzi, co kupuje, i z czym ma do czynienia.

Podpisywanie umowy wynajmu mieszkania

Każda transakcja na rynku nieruchomości mieszkalnej musi zostać potwierdzona umową pod rygorem nieważności. Takie same warunki występują, jeśli chodzi o wynajem mieszkania. Właściciel powinien z podmiotem wynajmującym mieszkanie spisać umowę, podstawową treść takiej umowy można znaleźć między innymi w odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego. Przede wszystkim każda umowa o wynajem lokalu mieszkalnego musi zawierać dokładne dany najemcy i wynajmującego. Oczywiście, jeżeli umowa podpisywana jest na czas określony, to trzeba tę datę podać. Wskazanie wysokości czynszu stanowi jeden z najważniejszych elementów, można również wskazać czy czynsz będzie wpłacany w odstępach miesięcznych, czy może kwartalnych, gdyż i tak niekiedy bywa. Jeżeli wynajmujący wpłacił kaucję, która podlega zwrotowi to trzeba o tym w stosownych przepisach również wspomnieć. Generalnie umowa wynajmu mieszkania zawierać powinna uprawnienia i obowiązki każdej ze stron umowy. Nie ulega wątpliwości, że w przypadku złamania postanowień umowy przez jedną ze stron łatwiej jest później dochodzić swoich uprawnień i roszczeń. Każda umowa najmu mieszkania powinna zawierać warunki, które umożliwiają każdej ze stron wypowiedzenie umowy. Pomocne w wynajmie mieszkania mogą się okazać usługi agenta w obrocie nieruchomościami mieszkalnymi.

Wynajem domu jednorodzinnego

Nie każdego stać na zakup czy budowę nowego mieszkania. Doskonale wiadomo, że instytucje bankowe wymagają od przyszłych kredytobiorców bardzo wysokiej zdolności kredytowej i szeregu innych bardzo restrykcyjnych warunków przed podjęciem decyzji o przyznaniu kredytu mieszkaniowego. Dlatego wiele rodzin decyduje się na wynajem domów jednorodzinnych, choć nie jest to wcale tanie rozwiązanie, to niektóre osoby są zdecydowanie ponieść takie koszty. Na wynajem decydują się również osoby, które przyjeżdżają do danego miasta na czas określony, po tym czasie wiedzą, że opuszczą dane miejsce. Gdy jesteśmy zdecydowani na wynajem mieszkania czy domu jednorodzinnego o pomoc najlepiej poprosić agenta w obrocie pośrednictwa nieruchomościami. Taka osoba bardzo szybko znajdzie mieszkanie spełniające nasze wymagania i możliwości finansowe. Gdy nie znamy miasta, w którym chcemy wynająć mieszkanie czy dom jednorodzinny, wówczas tym bardziej wynajęcie firmy pośredniczącej w obrocie nieruchomościami będzie jeszcze bardziej korzystne. Z wynajmem domu jednorodzinnego wiąże się wiele korzyści, których na próżno szukać przy wynajmie mieszkań w blokach. Przede wszystkim mamy więcej przestrzeni, która dla wielu osób jest bardzo ważna. Dodatkowo mamy więcej świętego spokoju, który zakłócić nam mogą w bloku sąsiedzi.

Kupno domu od spółdzielni mieszkaniowej

Pierwotny rynek nieruchomości mieszkalnych daje swoim klientom dwie możliwości wyboru, jeśli chodzi o rodzaj podmiotu, od którego nieruchomość zamierzamy kupić. Ogólnie wszystkich takich podmiotów na terenie naszego kraju działa ponad kilka tysięcy, należą do niech oprócz firm deweloperskich również spółdzielnie mieszkaniowe. Zakup mieszkania od dewelopera nieco różni się od zakup domu od spółdzielni mieszkaniowej. Obecnie wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe ogłaszając możliwość zakupu mieszkań zgłaszają je, do sprzedaży, w formie odrębnej własności. Kupując mieszkanie od spółdzielni wszystko, całość transakcji rozpoczyna się od podpisania umowy na budowę lokalu. Wszystkie tego rodzaju umowy ze spółdzielniami mieszkaniowymi muszą zostać sporządzone i spisane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Każda taka umowa w swojej treści powinna zawierać zobowiązanie osoby będącej członkiem spółdzielni do pokrywania wszystkich wynikłych kosztów związanych z procesem inwestycyjnym. Wkład budowlany wskazany jest również w umowie. Nowopowstające osiedla stawiane przez spółdzielnie mieszkaniowe są z reguły zlokalizowane poza centrum miasta, co sprawia, że ich cena nie jest zbyt wygórowana w porównaniu do mieszkań z centrum miasta. Na zakup mieszkań z rynku pierwotnego można otrzymać preferencyjny kredyt mieszkaniowy.

Inwestycje w rynek nieruchomości mieszkalnych

Gdy mamy na koncie kilkaset tysięcy złotych wolnych środków, które leżą bezczynnie na naszym koncie może warto poszukać dobrego miejsca na zainwestowanie takiej sumy. Bardzo bezpieczną takiego kilkuset tysięcznego kapitału będzie z pewnością rynek nieruchomości. Niektóre osoby nawet inwestują w rynek nieruchomości poprzez zakup mieszkania na kredyt i wynajmowania go innym osobom. Z pieniędzy pochodzących z miesięcznego czynszu spokojnie mogą zapłacić ratę kredytu i w taki sposób już po kilkunastu latach stajemy się właścicielami nieruchomości wartej kilkaset tysięcy złotych przy niewielkim wkładzie własnym. Na tego rodzaju manipulacje mogą sobie pozwolić jedynie doświadczeni gracze na tym rynku, bo trzeba wiedzieć, jaka nieruchomość, położona, w jakiej lokalizacji będzie nam umożliwiała spłatę rat kredytów z pieniędzy z czynszu. Tak, jak z każdym rodzajem inwestycji są one skuteczne, gdy mamy odpowiednią wiedzę i wyczucie czasu. Trzeba pamiętać, że inwestowanie w rynek nieruchomości mieszkalnych jest przedsięwzięciem długoterminowym. Tylko doświadczeni gracze na tym rynku zarabiają duże sumy w krótkim czasie, pozostali muszą być bardzo uważni i cierpliwi. Dużo zarobić można na inwestycjach w nieruchomości położone poza granicami naszego kraju, w krajach, gdzie na rynku mieszkalnym są duże wahania cen.

Zakup mieszkania od dewelopera

Obecnie na rynku pierwotnym rynku nieruchomości mieszkalnych działa kilka tysięcy podmiotów. Generalnie rynek pierwotny można podzielić na firmy deweloperskie i spółdzielnie mieszkaniowe. W terminologii stosowanej na rynku nieruchomości takie podmioty są nazywane inwestorami. Bez działalności inwestorów na rynku nieruchomości panowałby zastój, dlatego strona rządowa, musi stwarzać warunki i nieustannie je poprawiać w kwestii swobody inwestowania pieniędzy w tę branżę. Inwestycje w rynek nieruchomości nie należy do zbyt prostych. By swobodnie poruszać się po tym rynku trzeba mieć przede wszystkim duże doświadczenie i dobre wyczucie rynku. Z zakupem mieszkania od dewelopera wiąże się wiele korzyści. Przede wszystkim w porównaniu z mieszkaniami na rynku wtórnym, to występują tutaj zdecydowanie niższe ceny. Głównie, dlatego, że nieruchomości budowane przez deweloperów znajdują się z reguły za miastem, tam są po prostu tańsze ceny działek budowlanych. Niewątpliwą zaletą takiego zakupu jest również fakt, że wszystkie budowane osiedla przez firmy deweloperskie, stawiane są według nowoczesnych technologii budowlanych, które można określić mianem ekologicznych i energooszczędnych. Jednak decydując się na zakup mieszkania od firm deweloperskich nie zawsze wiemy, jaki będzie końcowy efekt prac budowlanych.

Podział rynku nieruchomości

Bardzo ważnym miejscem dla kreowania warunków potrzebnych do sprzedaży, zmiany, kupna czy wynajmu nieruchomości pełni rynek nieruchomości. To na nim odbywa się transfer uprawnień do każdej z nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych. Zawierane na rynku nieruchomości umowy dwustronne stwarzają ogół uprawnień i zobowiązań każdej ze stron. Rynek nieruchomości jest rzecz jasna pojęciem umownym, nie można uważać, iż ma on jedną formalną siedzibę i regulamin. Warunki na rynku nieruchomości kształtują się samoczynnie, nie ma nie wpływu bezpośredniego żadna instytucja państwowa. Instytucje rządowe, gdy uważają, że niektóre podmioty na rynku nieruchomości trzeba zaktywizować wówczas może uruchamiać pewne programy pomocowe, które zapoczątkują poruszenie i zwiększenie liczby transakcji zawieranych na tym rynku. Wśród najważniejszych podmiotów biorących udział w transakcjach na rynku nieruchomości należy z pewnością wymienić inwestorów, między innymi firmy deweloperskie, kredytodawcą, czyli instytucje bankowe, maklerów nieruchomości czy całą obsługę rynku. Ważnym ogniwem na rynku nieruchomości są również przedsiębiorcy. Rynek nieruchomości ma za zadanie spełniać również niektóre funkcje, jak wymiany, informacyjną, czy korygowania przestrzeni. Na rynku nieruchomości wyróżnia się dwa miejsca, rynek wtórny i pierwotny.